NAF Terrein

NTP Milieu voert een In situ sanering uit op het voormalig NAF-terrein te Alphen aan den Rijn. Hier op www.nafterrein.nl houden wij u op de hoogte over deze sanering.


Waterbodem

De waterbodem van de Oude Rijn ter hoogte van het voormalige NAF-terrein is ernstig verontreinigd. Daarom saneert de provincie Zuid-Holland de waterbodem met als doel de geuroverlast voor de omgeving en mogelijke risico’s voor verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Gelijktijdig wordt het baggerslib op de waterbodem verwijderd, zodat de vaarweg weer op diepte is en het water goed kan doorstromen.

Op de Website van de provincie kunt u meer informatie vinden over de sanering van de waterbodem ter hoogte van het voormalige NAF –terrein

www.zuid-holland.NL/naf-terrein 'Sanering waterbodem NAF-terrein'…