NAF Terrein

NTP Milieu voert een In situ sanering uit op het voormalig NAF-terrein te Alphen aan den Rijn. Hier op www.nafterrein.nl houden wij u op de hoogte over deze sanering.


Aanleg van het saneringssysteem

De aanlegfase van het systeem is inmiddels afgerond. De filters zijn geplaatst, het leidingwerk is aangelegd en het ingenieuze sanerings- systeem is aangesloten op de ondergrondse kelder. Het perceel aan de Vredesbest is inmiddels afgewerkt met graszoden, waardoor het perceel weer een frisse uitstraling heeft.

Ook de opstelplaats en de zuiveringsinstallaties nabij de Schans zijn inmiddels aangebracht.

Hieronder een aantal foto's van de oplevering van het systeem.

img img img img img img img img img img img img img img